STATE LEVEL SCIENCE & MATHEMATICS TEACHERS` CONGRESS

Contact : 022-24054714, 24057268

राज्यस्तरीय विज्ञान आणि गणित शिक्षकांची परिषद

           दिनांक ०९ व १० डिसेंबर रोजी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च (आयसर), पुणे येथे होणा-या दुस-या राज्यस्तरीय विज्ञान व गणित शिक्षक परिषदेसाठी निवड समितीने ज्या शिक्षकांच्या शोध निबंधांचे सारांश अथवा पूर्ण शोध निबंध स्वीकारले आहेत अशा ६८ शिक्षकांची दुसरी यादी ( (ज्यामध्ये पहिल्या यादीतील ५५ शिक्षकांचा अंतर्भाव आहे) या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आली आहे. यांसंदर्भात असेही सूचित करण्यात येते की ज्या शिक्षकांचे शोध निबंध दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत पोचतील असेच शिक्षक परिषदेत भाग घेऊ शकतील वरीलप्रमाणे शोध निबंध पाठविणा-या शिक्षकांना त्यांच्या परिषदेतील सहभागाविषयी वैयक्तिक मेल पाठविली जाईल.


वरील यादीमध्ये शिक्षकांची वैयक्तिक माहिती त्यांच्या नावांसमोर दर्शविली आहे. या माहितीची पडताळणी करून त्यामध्ये काही चुका/त्रुटी आढळल्यास त्या modakmvvp@gmail.com या मेल अॅड्रेसवर मेल करून आमच्या निदर्शनास आणाव्यात. तसेच शिक्षकांकडून काही वैयक्तिक माहिती न मिळाल्यामुळे त्यांच्या नावासमोर काही रिकाम्या जागा असल्यास ही माहिती वरील मेल अॅड्रेसवर लवकरात लवकर कळवावी.परिषदेत भाग घेणा-या शिक्षकांची यादी परिषदेपूर्वी पुरेशी आधी आयसरला पाठवायची असल्यामुळे शिक्षकांनी आपला परिषदेतील सहभाग वरील मेल अड्रेसवर १५ नोव्हेंबर २०१७पर्यंत नक्की करावा. दुस-या शिक्षक परीषदेबाबतची इतर माहिती खालीलप्रमाणे:1.ज्या शोधनिबंधांचे एक अथवा अधिक सहलेखक आहेत असे शोध निबंध त्या निबंधाचा प्रथम लेखक अथवा त्यांच्या अनुपस्थितीत कोणताही फक्त एक सहलेखक परिषदेस हजर राहून सादर करू शकेल. तसेच जर सहलेखक शोधनिबंधाचे सादरीकरण करणार असेल तर ते वरील मेलअॅड्रेसवर ३० नोव्हेम्बरपर्यंत कळवावे.

2.परिषदेतील कार्यक्रमाची सुरवात दिनांक ०९.१२.२०१७ रोजी सकाळी ९.३० वाजता होईल व समारोप दिनांक १०.१२.२०१०७ रोजी दुपारी २.०० चे सुमारास भोजनोत्तर होईल.शिक्षक परिषदेचे वेळापत्रक वेबसाईटवर योग्यवेळी अपलोड केले जाईल.

3.ज्या शिक्षकांचे निवासस्थान पुणे आणि त्याची उपनगरे याव्यतिरिक्त आहे अशा शिक्षकांची राहण्याची व जेवणखाण्याची व्यवस्था आयसर परिसरात दिनांक ०८.१२.२०११७ रोजी संध्याकाळपासून परिषदेच्या समारोपापर्यंत निशुल्क केली जाईल

4.ज्या शिक्षकांचे निवासस्थान पुणे अथवा त्याची उपनगरे यामध्ये असेल अशा शिक्षकांची परिषदेच्या वेळातील जेवणखाण्याची (राहण्याची नाही) व्यवस्था आयसर परिसरात निशुल्क केली जाईल.

5.ज्या शिक्षकांचे निवासस्थान मुंबई, ज्यामध्ये ठाणे शहराचा अंतर्भाव आहे व नवी मुंबई ज्यामध्ये कामोठेपर्यंतच्या भागाचा अंतर्भाव आहे अशा शिक्षकांसाठी मुंबई ते आयसर यां प्रवासासाठी बसची निशुल्क व्यवस्था केली जाईल. ही बस मराठी विज्ञान परिषद, वि. ना. पुरव मार्ग, सायन चुनाभट्टी,मुंबई येथून दिनांक ०८.१२.२०१७ रोजी दुपारी ४.३० वाजता सुटेल आणि ज्या मार्गाने मुंबई-पुणे एस. टी. बसेस (मेगा हायवे द्वारे) जातात त्याच मार्गाने जाईल या मार्गावर असलेल्या कामोठेपर्यंतच्या एस. टी. थांब्यावर शिक्षक बसमध्ये प्रवेश करू शकतील. या बस सेवेचा लाभ घेऊ इच्छीणा-या शिक्षकांनी ते बसमध्ये कुठल्या ठिकाणी प्रवेश करणार आहेत ते modakmvp@gmail.com वर अथवा ९९२०३२९९८४ (प्रकाश मोडक) या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर दिनांक ०७.१२.२०१७ संध्याकाळपर्यंत कळवावे. ही बस सेवा आयसर,पुणे ते मुंबई यां परतीच्या प्रवासासाठी देखील निशुल्क उपलब्ध असेल.व बसचा परतीचा मार्ग तोच (जायचा) असेल. याबसने प्रवास करणा-या शिक्षकांना त्यांच्या निवासस्थानापासून ते जेथे बसमध्ये प्रवेश करणार असतील तेथपर्यंतचा येण्याचा वा परतीचा प्रवास खर्च मिळणार नाही तसेच वरीलप्रमाणे निशुल्क बस सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे वरीलप्रमाणे निवासस्थान असलेले जे शिक्षक या सुविधेचा लाभ न घेता परिषदेस उपस्थित राहतील त्याना कुठलाही प्रवासखर्च दिला जाणार नाही. या दोन्ही गोष्टींची सर्व संबंधीत शिक्षकांनी नोंद घ्यावी.

6.ज्या शिक्षकांचे निवासस्थान मुंबई, पुणे व त्याची उपनगरे या व्यतिरिक्त असेल अशा शिक्षकांना त्यांच्या निवासस्थानाजवळील रेल्वेस्टेशन अथवा बसस्थानकापासून ते पुणे रेल्वे स्टेशन अथवा बस स्थानकापर्यंतचा दुस-या वर्गाचा/ दुस-या वर्गाच्या शयनयानाचा किंवा साधारण बसचा (वातानुकुलीत रेल्वे/बस प्रवासाचा नाही) व परतीचा प्रवासखर्च मिळेल परंतु या शिक्षकांनी परिषदेस उपस्थित राहण्यासाठी जर रेल्वेच्या वरच्या/वातानुकुलीत वर्गाने अथवा आराम(luxury)/वातानुकुलीत बसने प्रवास केला तरी त्याना वरीलप्रमाणेच प्रवासखर्च दिला जाईल या शिक्षकांनी प्रवासखर्चास पात्र ठरण्यासाठी कमीत कमी एक वेळच्या प्रवासाच्या तिकीटाची मुळ प्रत अथवा फोटो प्रत देणे आवश्यक आहे. तसेच त्याना त्यांच्या निवासस्थानातील व पुण्यातील स्थानिक प्रवास खर्च देखील दिला जाणार नाही. याची संबंधीत शिक्षकांनी कृपया नोंद घ्यावी.

7.ज्या शिक्षकांचे निवासस्थान पुणे अथवा त्याच्या उपनगरात आहे त्याना परिषदेस उपस्थित रहाण्यासाठी कुठलाही प्रवासखर्च दिला जाणार नाही.

8.एका वेळेस एकापेक्षा अधिक वर्गांमध्ये शोध निबंधांचे सादरिकरण करण्याची व्यवस्था केली जाईल. सादरीकारणासाठी प्रत्येक शिक्षकास ८ (आठ) मिनिटांचा अवधी दिला जाईल व सादरीकरणानंतर प्रश्नोत्तरासाठी २ (दोन) मिनिटांचा वेळ असेल. सादरीकरण पॉवर पॉइंट माध्यमातून करण्याची व्यवस्था केलेली आहे तरी शिक्षकांनी आपले सादरीकरण पेन ड्राईव्हसारख्या साधनात आणावे.

9.वरील संदर्भात काहीही शंका असल्यास modakmvp@gmail.com या मेल अॅड्रेसवर ई-मेल करावी अथवा ९९२०३२९९८४ (प्रकाश मोडक) या भ्रमणध्वनीवर संपर्क करावा.


विज्ञान आणि गणित शिक्षकांसाठी कार्यशाळा

विज्ञान आणि गणिताचे शिक्षक वर्गातील शिक्षण नाविन्यपूर्ण करण्यासाठी व विद्यार्थ्यांना सुलभपणे समजण्यासाठी बरीच कल्पकता दाखवतात.त्यात काही प्रारूपे ( मॉडेल्स) ,नकाशे,तालिका,चित्रे बनवतात.आता तर इ-मेलचे गट,व्हाटस अपचे गट,फेस बुक,वेब साइट अशाही माध्यमांचा वापर केला जातो.दुर्दैवाने अशा शिक्षकांनी विकसित केलेल्या या नाविन्यपूर्ण पद्धती त्या त्या शिक्षकांपुरत्याच मर्यादित राहतात.त्याचा प्रसार इतर शिक्षकांपर्यंत होत नाही.त्यामुळे अंती नुकसान होते ते विद्यार्थ्यांचे..हे नुकसान टाळण्यासाठी मराठी विज्ञान परिषदेने १२ नोव्हेंबर,२०१६ रोजी पुण्याच्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च (आयसर) या संस्थेत एक दिवसाची परिषद भरवली होती.या परिषदेस महाराष्ट्रातून विज्ञान आणि गणिताचे ७० शिक्षक उपस्थित होते.या शिक्षकांना त्या दिवशी नाविन्यपूर्ण अध्यापन खरोखरी फायद्याचे ठरते का ते कसे तपासावे याबद्दल मार्गदर्शन करण्यात आले.नंतर सत्तरही शिक्षकांनी १०-१०मिनिटे त्यांच्या नाविन्यपूर्ण पध्दतीचे सादरीकरण संगणकाच्या सहाय्याने केले.त्यातला पहिल्या दहा उत्कृष्ट पद्धतींना गुणवत्ता प्रमाणपत्रे देण्यात आली.व पहिल्या चार शिक्षकांना आयसरमध्ये २ ते ३ आठवड्यांच्या प्रशिक्षणाचे आमंत्रण मिळाले.या एक दिवसाच्या परिषदेचा आपल्याला बराच फायदा झाल्याचे अनेक शिक्षकांनी सांगितल्यावरून या परिषदा एकून पाच वर्षे घ्यायचे ठरविण्यात आले.त्या निर्णयाप्रमाणे दुसरी राज्यस्तरीय विज्ञान आणि गणित शिक्षकांची परिषद पुण्याला आयसरमध्ये डिसेंबर,२०१७ मध्ये घेण्याचे ठरविण्यात आले.मात्र शिक्षकांकडून येणारे निबंध संशोधनपूर्वक असावेत असे वाटले.त्यासाठी २०१६ साली या एक दिवसीय परिषदेच्या पहिल्या सत्रात दिलेल्या भाषणापेक्षा ते जर निबंध पाठवण्यापूर्वी आयोजित करता आले तर बरे असे वाटल्यावरून यंदा म्हणजे २०१७ साली एक दिवसाची कार्यशाळा घ्यायचे ठरले.यातील एक कार्यशाळा मंगळवार दिनांक २ मे २०१७ रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत पुण्याला आयसर ( पाषाण रस्ता,पुणे ४११ ००८ फोन क्रमांक ०२०-२५९० ८००० अशी होणार असून त्याला मुंबई वगळता पुणे व उर्वरित महाराष्ट्रातील सहावी ते बारावीचे विज्ञान व गणिताचे शिक्षक उपस्थित राहू शकतील.शालेय शिक्षकांशिवाय विज्ञान शिक्षणाच्या क्षेत्रात काम करणा-या स्वयंसेवी संस्थातील कार्यकर्तेही येऊ शकतील.दुसरी कार्यशाळा गुरुवार दिनांक ४ मे२०१७ रोजी मुंबईत मराठी विज्ञान परिषद,विज्ञान भवन,वि.ना.पुरव मार्ग,शीव-चुनाभट्टी,मुंबई ४०० ०२२ फोन ०२२-२४०५ ४७१४ / २४०५ ७२६८ येथे होईल व त्यास फक्त मुंबई व परिसरातील शिक्षक येऊ शकतील.दोन्ही ठिकाणच्या कार्यशाळांना प्रवेश विनामूल्य असून जेवण-नाश्ताही विनामूल्य मिळेल.पुण्याच्या कार्यशाळेस बाहेरगावाहून येणा-या शिक्षकांची उतरायची सोय १ डिसेंबरच्या रात्रीसाठी आयसरमध्ये.केली आहे.बाहेरगावच्या शिक्षकांना प्रवास खर्च दिला जाईल.मात्र वातानुकुलीत डब्याचा प्रवास खर्च दिला जाणार नाही.मुंबईच्या कार्यशाळेच्या वेळी बाहेरगावच्या शिक्षकांची उतरायची सोय होणार नाही.म्हणून त्यांनी पुण्यास जावे.


.कार्यशाळेस येऊ इच्छिणा-या शिक्षकांनी मराठी विज्ञान परिषदेस दिनांक १५ एप्रिल,२०१७ पूर्वी आपले नाव वय,पु/स्त्री,,घरचा पत्ता,शाळेचे/संस्थेचे नाव आणि आपण कोणत्या इयत्तांना शिकवता ही माहिती '',modakmvp@gmail.com'' या मेलवर कळवावी.दुस-या राज्यस्तरीय विज्ञान आणि गणित शिक्षकांच्या कार्यशाळेचा व परिषदेचा विषय व उपविषय

मूल्यमापन

मूल्यमापनाद्वारे आपण विद्यार्थ्यांच्या संपादनाची पातळी मोजतो. याकरता आपण लेखी अथवा तोंडी परीक्षा घेतो आणि मुख्यत: मुलांच्या विषयज्ञानाची पातळी तपासतो. मूल्यमापन मूलत: केवळ विषयज्ञानाचे नसून ते विषयाच्या अभ्यासाची एकूण उद्दिष्टे ‍विद्यार्थांनी किती संपादन केली आहेत, माहिती–ज्ञान–क्षमता–कौशल्ये - रूची - अभिवृत्ती या सगळ्या बाबतीत विद्यार्थी कोठे आहेतयाचे असायला हवे. त्याचा उपयोग विद्यार्थ्यांची केवळ क्रमवार प्रत लावणे नसून तो कशात प्रवीण आहे, कशात नाही, प्रावीण्य मिळवण्यासाठी त्याला काय करायला हवे, त्याच्याकडे कोणत्या क्षमता - कौशल्ये आहेत, कोणत्या वाढायला हव्यात, त्याला कशात रूची आहे, ती कशी वाढवता येईल, त्याची अभिवृत्ती कशी जोपासता येईल हे ठरवणे, हाही आहे. म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीमध्ये मूल्यमापन हे निर्णायक आहे, आणि ते केवळ लेखी वा तोंडीपरीक्षेद्वाराच नाही, तर प्रात्याक्षिके, विद्यार्थ्यांच्या वर्तणूकीचे निरीक्षण, चर्चा, प्रकल्प अशा ‍विविध मार्गाने करता येते. तसेच ते सातत्याने करायला लागते, केवळ सत्राच्या वा वर्षाच्या शेवटी नाही.


९ व १० डिसेंबर २०१७ रोजी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च(आयसर), पुणे येथे होणा-या दुस-या राज्यस्तरीय विज्ञान आणि गणित शिक्षक परिषदेसाठी ज्या शिक्षकांच्या शोध निबंधाचे सारांश किंवा पूर्ण शोध निबंध निवड समितीने स्वीकारले आहेत अशा ५५ शिक्षकांची पहिली यादी खाली दिली आहे. ज्या शिक्षकांनी अजूनपर्यंत पूर्ण शोध निबंध पाठविले नसतील त्यांनी याची नोंद घ्यावी की त्यानी ३१ ऑक्टोबर २०१७पर्यन्त पूर्ण शोध निबंध पाठवल्यासच त्यांना परिषदेत सहभागी होता येईल.यासंदर्भात शिक्षकांशी वैयक्तिकरित्या स्वतंत्र मेलद्वारेही संपर्क करण्यात येत आहे.


शोध निबंधाचा सारांश अथवा पूर्ण शोध निबंध पाठवितेवेळी शिक्षकांनी दिलेली वैयक्तिक माहिती, या यादीमध्ये त्यांच्या नावापुढे दिलेली आहे.ही माहिती शिक्षकांनी तपासावी व त्यात काही चुका असल्यास त्या modakmvp@gmail.com या मेल अॅड्रेस वर कळवाव्यात. जी वैयक्तिक माहिती अजून शिक्षकांनी कळवली नसेल (व म्हणून त्यांच्या नावासमोरील ते रकाने मोकळे दिसत असतील) ती माहिती वरील मेलअॅड्रेस वर लवकरात लवकर कळवावी.


शोध निबंधाचा सारांश आणि पूर्ण शोध निबंध पाठविण्याच्या अंतिम तारखा आता अनुक्रमे १६ ऑक्टोबर व ३१ ऑक्टोबर पर्यंत वाढविण्यात आल्या असून शिक्षकांची पुढची यादी वेबसाईटवर २५ ऑक्टोबर २०१७ च्या सुमारास अपलोड केली जाईल. First List


आपल्या दुसऱ्या राज्यस्तरीय विज्ञान आणि गणित शिक्षक परिषदेचा मुख्य विषय आपण विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनासाठी वापरलेली नावीन्यपूर्ण पद्धती हा घेतला आहे. ही पद्धती विज्ञान आणि गणित शिक्षणाच्या कोणकोणत्या उद्दिष्टांसाठी वापरता येते यावरून आपण मुख्य विषयाचे उपविषय ठरवले आहेत. त्या उपविषयांची व्याप्ती व थोडक्यात वर्णन पुढे दिले आहे.


 • मौलिक विचार करण्याच्या क्षमतेचे मूल्यमापन
  ज्ञानात्मक, भावनात्मक आणि सामाजिक या तिन्ही पातळींवर विद्यार्थी वेगळा, नवीन मौलिक विचार-निरीक्षणे –युक्तिवादकरू शकतो का, समस्यांवर वेगळी युक्ती - उपाय सुचवू शकतो का, नेहमीच्या गोष्टींकडे वेगळेपणे बघण्याची दृष्टी त्याच्याकडे आहे का, त्याच्याकडे विषयांचे ज्ञान, साहित्य, संवाद, ललित, कला, क्रीडा या बाबतीत सर्वांपेक्षा वेगळी सृजनशीलता आहे का, हे तपासणे या उपविषयाखाली येईल.

 • संवाद- संप्रेषण कौशल्याचे मूल्यमापन
  विद्यार्थी विज्ञान आणि गणित याविषयांचे आपले ज्ञान, मते, विचार, आपण केलेला प्रकल्प वा सोडलेली समस्या लेखन, लेखी वा मौखिक सादरीकरण, चर्चा अशा माध्यमांद्वारा कशी मांडतो, याबाबतीत त्याची क्षमता किती विकसित झाली आहे हे तपासणे व विद्यार्थ्याला प्रत्याभरणाद्वारे (फीडबॅक) पुढे जाण्यास मदत करणे, हे या उपविषयाच्या अंतर्गत येईल.

 • संबोधांच्या आकलनाचे मूल्यमापन
  विद्यार्थ्यांचे विषयातीलसैध्दांतिक तसेच प्रात्यक्षिकासंबंधीचे संबोध, संकल्पना यांचे आकलन कितपत आहे, त्याला या संबोधांचे उपयोजन करता येते का, विषयातील घटकांची साकलिक कल्पना कितपत आहे याची चर्चा या उपविषयात व्हावी अशी अपेक्षा आहे.

 • प्रयोगशाळेतीलकौशल्यांचे मूल्यमापन
  विद्यार्थी प्रयोग कसे करतो याचे तसेच त्यासाठी लागणारी निरीक्षण, वर्गीकरण, प्रयोगांची उपकरणे हाताळणे, अंदाज, मापन, अनुमान, प्रसंगी प्रयोगाची आखणी करणे, दिलेल्या प्रयोगात बदल करणे, निरीक्षणांची योग्य नोंदणी, त्यांचे व्यवस्थित सादरीकरण अशी कौशल्ये त्याला किती आत्मसात झाली आहेत, याचे मूल्यमापन या उपविषयाखाली केले जाईल.

 • वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचे मूल्यमापन
  विज्ञान आणि गणित शिकताना विद्यार्थ्याला संख्यांचे, पुराव्याचे आणि पुराव्यावर आधारित युक्तिवादाचे महत्त्व कळले आहे का, अशा तऱ्हेचा युक्तिवाद तो करू शकतो का, विज्ञानात प्रयोग आणि निरीक्षणे यावर आधारित पुराव्याशिवाय अन्य कोणताही ज्ञानाचा स्रोतस्वीकारला जात नाही हे त्याला पटले आहे का, याचे मूल्यमापन या उपविषयामध्ये अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर विज्ञानाचे जीवनात, राष्ट्राच्या प्रगतीत योगदान काय आहे याची जाणीव, तसेच विज्ञान व गणित या विषयांतील रूची आणि आत्मविश्वास यांचेही मापन येथे अपेक्षित आहे.

 • समस्या सोडवण्याच्या क्षमतेचे मूल्यमापन
  विज्ञान व गणित या विषयांतील प्रश्न व समस्यांचीच नव्हे तर, या विषयांचा उपयोग करून भोवतालच्या जीवनातील समस्या समजावून घेण्याच्या आणि त्या सोडवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची वृत्ती, ते सोडवण्याची क्षमता, त्याकरता इतरांबरोबर कार्य करण्याची तयारी, नेतृत्वगुण यांचे मूल्यमापन या उपविषयाच्या अंतर्गत होईल.

 • सातत्यपूर्ण आणि साकलिक मूल्यमापन
  सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे विज्ञान आणि गणित या विषयांतील विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीचा आलेख शिक्षकांकडे असायला हवा. याकरता केवळ सत्राच्या अखेरीस येणाऱ्या लेखी परीक्षांद्वारेच नव्हे तर विविध - प्रात्यक्षिके, वर्तणुकीचे निरीक्षण, चर्चेतील-प्रकल्पातील सहभाग- अशा विविध मार्गांनी विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करायला हवे, त्यांना प्रत्याभरण (फीडबॅक) द्यायलाहवे, आणिहेसातत्यानेकरायलाहवे. यासंबंधीतुम्हीकेलेलेअभिनव प्रयत्नयाशेवटच्याउपविषयाखालीमांडावेत.

शोध निबंध लिहिण्यासंबंधीच्या सूचना

दुसरी राज्यस्तरीय विज्ञान आणि गणित शिक्षक परिषद ९ आणि १० डिसेंबर २०१७ रोजी आयसर, पुणे येथे ६वी ते १२वी या इयत्तांना विज्ञान आणि/किंवा गणित विषय शिकविणाऱ्या शिक्षकांसाठी आयोजित करण्यात येणार आहे.


२ व ४ मे, २०१७ पैकी कुठल्याही कार्यशाळेत उपस्थित राहिलेले अथवा कार्यशाळेत नाव दाखल करून उपस्थित राहू न शकलेले अथवा कार्यशाळेत नाव दाखल न केलेले पण वरील अटीची (६वी ते १२वी या इयत्तांना विज्ञानआणि/किंवा गणित विषय शिकविणारे शिक्षक) पूर्तता करणारे शिक्षक या परिषदेसाठी दिलेल्या कुठल्याही उपविषयावर शोध निबंध अथवा त्याचा सारांश ३१ ऑगस्ट २०१७ किंवा त्यापूर्वीmodakmvp@gmail.comया मेल अॅड्रेस वर फक्त सोफ्त फॉर्म (Soft Form) मध्ये पाठवू शकतात.


तुमचे शोध निबंध किंवा त्याच्या सारांशाची हार्ड कॉपी(Hard copy) पोस्टाने किंवा कुरियरने मराठी विज्ञान परिषद (मविप) किंवा आयसर येथे पाठवू नये.


शोध निबंध तज्ञांकडून मविप मध्ये तपासले जातील व आयसर येथे होणा-या परिषदेमध्ये, शोध निबंध सादर करण्यासाठी निवड झालेल्या शिक्षकांची सूची या वेबसाईटवर ६ सप्टेंबर २०१७ च्या सुमारास अपलोड केली जाईल. तसेच निवड झालेल्या शिक्षकांना त्यांच्या निवडीबाबत वैयक्तिकरित्या इ-मेलद्वारे कळविले जाईल.


या संदर्भात कुठलाही पत्रव्यवहार हार्ड फॉर्म (Hard Form) मध्ये केला जाणार नाही.


शोध निबंध सादर करतेवेळी शिक्षकांनी खालील सूचनांचे पालन करावे.


1. शोध निबंध आणि त्याचा सारांश यासाठीची शब्दमर्यादा अनुक्रमे २००० व २०० असेल.
2. ज्या शिक्षकांनी निबंधाचा फक्त सारांश ३१ ऑगस्ट २०१७ पूर्वी पाठविलेला असेल व त्यांची डिसेंबर २०१७ मध्ये आयसर येथे होणा-या परिषदेत शोध निबंध सादर करण्यासाठी निवड झाली असेल तर त्यांनी सोफ्त फॉर्म (Soft Form) मधील पूर्ण शोध निबंध वरउल्लेख केलेल्या मेल अड्रेसवर १५ नोव्हेंबर २०१७ अथवा त्यापूर्वी पाठवावा.
3. शोध निबंध मराठी, इंग्लिश अथवा हिंदी भाषेत असावा.
4. मराठी व हिंदी भाषेतील शोध निबंध युनिकोड UNICODE मध्ये टाईप केलेले असावेत. इंग्लिश भाषेतील शोध निबंध एम. एस. वर्ड (M.S. WORD)मध्ये टाईप केलेले असावेत. निबंधासाठी अक्षराचा आकार( FONT SIZE) १२ व लाइन स्पेसिंग १.० असे असावे.
5. शोध निबंधाचे सादरीकरण पी. पी. टी. (PPT)द्वारे अथवा अन्य पध्दतीने करावे. पी. पी. टी. (PPT)द्वारे सादरीकरण करण्यासाठी लागणारी सर्व सोय आयसर येथे उपलब्ध असेल. परंतु शिक्षकांनी आपले सादरीकरण पेनड्राईव्ह सारख्या साधनामध्ये आणावे. शोध निबंध सादरीकरणासाठी प्रत्येक सहभागी शिक्षकास जास्तीत जास्त ८मिनिटाचा अवधी मिळेल.सादरीकरणानंतर परीक्षक व इतर सहभागी शिक्षकांबरोबर प्रश्नोत्तरासाठी २ मिनिटाचा अवधी असेल.
6. प्रत्येक शिक्षक एकच शोध निबंध सादर करू शकेल. परंतु एका शोध निबंधासाठी मुख्य (First) लेखकाबरोबर एक किंवा अधिक सह लेखक असू शकतात. तसेच एक शोध निबंध सादर करण्यासाठी
7. फक्त एकच शिक्षक म्हणजे मुख्य लेखक अथवा कोणताही एक सह लेखक परिषदेत सहभागी होऊ शकतो. शोध निबंधाचे सादरीकरण मुख्य लेखका ऐवजी कोणताही सह लेखक करणार असल्यास तशी सूचना शोध निबंध पाठवताना द्यावी.


शोध निबंध सादर करतेवेळी शिक्षकांनी खालील सूचनांचे पालन करावे.


1. शोध निबंधाचे शीर्षक ठळक अक्षरात मध्यभागी व १२ फोन्ट (Font) मध्ये असावे.
2. उप विषय ठळक अक्षरात १२ फोन्ट (Font)मध्ये दाखवावा
3. सारांश (शब्द मर्यादा २०० शब्द)
4. कळीचे(Key Words) शब्द , शब्दसंख्या साधारणपणे ५ च्याआसपास असावी.
5. प्रस्तावना
6. उद्दिष्ट : संशोधनाची पध्दती / प्रायोगिक/सर्वेक्षण/कृतिशीलता/प्रकरण अभ्यास/प्रकरण अध्ययन इत्यादी. वापरलेली उपकरणे व तंत्र, नमुना संख्या आणि आकार (आवश्यकतेनुसार), आधारसामग्रीचे एकत्रीकरण
7. माहितीचे विश्लेषण व त्यापासून घ्यायचा बोध
8. निष्कर्ष
9. भविष्यातील कार्यासाठीचा वाव
10. आभार
11. संदर्भसूची (प्रकाशित संदर्भ सूची बरोबर ज्या वेबसाईट बघितल्या असतील अथवा ज्यावरील मजकूर उतरविलेला असेल अश्या वेबसाईटसचा [बघितलेल्या] सालानुसार व वर्णक्रमानुसार उल्लेख)
12. परिशिष्ट (आधारसामग्रीचे एकत्रीकरणासाठी वापरलेली उपकरणे व प्रश्नावली इत्यादी)


शोध निबंधाच्या शेवटी खालील तपशील द्यावा:1. शोध निबंध लेखक आणि प्रत्येक सह लेखकाचे नाव, घराचा पूर्ण पत्ता, शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय/शैक्षणिक संस्था (जेथे शिक्षक सध्या शिकवत आहेत), इ-मेलअॅड्रेस, भ्रमण ध्वनी क्रमांक (दूरध्वनी क्रमांक)
2. ज्या इयत्तांना (वर्गाना) लेखक व सह लेखक शिकवत आहेत त्या इयत्ता (६ वी ते १२ वी) व शिकवत असलेले विषय (विज्ञान आणि/ किंवा गणित).
3. जर एक किंवा अधिक सह लेखक असतील तर जे(एकच) शिक्षक शोध निबंधाचे सादरीकरण करणार असतील त्यांचे नाव ठळकपणे नमूद करावे.


आयसर येथील परिषदेचा कार्यक्रम


परिषद शनिवार दिनांक ९ डिसेंबर २०१७ रोजी पूर्ण एक दिवसाची असेल, ज्यामध्ये एकाच वेळी (एकापेक्षा अधिक सत्रांमध्ये) वेगवेगळ्या वर्गांत शिक्षक आपल्या शोधनिबंधांचे सादरीकरण करतील. त्याच दिवशी वेळेच्या उपलब्धतेनुसार संबधित विषयावर तज्ञांच्या एक अथवा दोन मार्गदर्शनपर भाषणांचे आयोजन केले जाईल. दुस-या दिवशी, दिनांक १० डिसेंबर,२०१७ रोजी सकाळी सहभागी शिक्षकांसाठी अर्ध्या दिवसाचा आयसरच्या प्रयोगशाळांना भेट देण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. या कार्यक्रमानंतर व दुपारच्या जेवणानंतर साधारणपणे २.०० च्या दरम्यान परिषदेची सांगता होईल.


परिषदेत शोध निबंध सादर करण्यासाठी निवडलेल्या शिक्षकांचे,निवासाची व्यवस्था/प्रवासाची व्यवस्था/ प्रवासखर्चाची तरतूद या संदर्भात (त्यांच्या निवास स्थानानुसार) खालीलप्रमाणे तीन गट करण्यात येतील.


गट १ : ज्यांचे निवास स्थान मुंबई / मुंबईच्या उपनगरामध्ये (बोरीवली,ठाणे आणि पनवेल पर्यंत अनुक्रमे पश्चिम मध्य आणि हार्बर मार्गावर) आहे.


गट २ : ज्यांचे निवास स्थान पुणे शहरामध्ये किंवा त्याच्या उपनगरामध्ये (जसे की,पिंपरी चिंचवड , हिंजवडी, बाणेर ,बावधन, वारजे,कात्रज,येरवडा इत्यादी ) आहे व जेथून आयसर येथे जाण्यायेण्यासाठी स्थानिक वाहतूक व्यवस्था ,जसे की बस, लोकल ट्रेन उपलब्ध आहे.


गट ३ : इतर सर्व सहभागी शिक्षक जे गट क्रमांक १ अथवा २ मध्ये येत नाहीत.


निवासाची व्यवस्था : गट क्रमांक १ व ३ मध्ये येणा-या शिक्षकांची निवासाची व्यवस्था शनिवार,दिनांक ८ डिसेंबर २०१७ रोजी संध्याकाळी ५.०० पासून रविवार, दिनांक १० डिसेंबर २०१७ रोजी दुपारी २.०० पर्यंत आयसर परिसरात करण्यात येईल. ही व्यवस्था निशुल्क असेल. गट क्रमांक २ मध्ये येणा-या सहभागी शिक्षकांची निवासाची व्यवस्था आयसर परिसरात अथवा अन्य ठिकाणी होणार नाही. परिषदेचे दिवशी व दुस-या दिवशी त्यांनी त्यांच्या निवासस्थानाहून आयसरमध्ये परस्पर यावे व जावे.


प्रवासाची व्यवस्था/प्रवासखर्चाची तरतूद


गट १ मध्ये येणा-या शिक्षकांकारीता : दिनांक ८ डिसेंबर २०१७ रोजी संध्याकाळी ४.०० वाजता मराठी विज्ञान परिषदेचे सायन –चुनाभट्टी,मुंबई येथील कार्यालयापासून आयासरला जाण्याकरिता व १० डिसेंबर २०१७ रोजी आयसरहून मुंबईला परत येण्याकरिता बसची सोय करण्यात येईल. या बसच्या मार्गावर साधारणपणे राज्य परिवहन बसेस जेथे प्रवाश्यांना घेतात (मविप-डायमंड गार्डन-मानखुर्द -वाशी-नेरूळ -सी.बी.डी.-खारघर ) त्या ठिकाणी शिक्षक बसमध्ये चढू शकतील म्हणजे सर्व शिक्षकाना बससाठी परिषदेच्या कार्यालयात येण्याची जरूर नसेल. येतेवेळी देखील बसमधून उतरण्याकरीता अशीच सोय उपलब्ध असेल. परंतु या बसने प्रवास करणा-या शिक्षकांना त्यांच्या निवासस्थानापासून ते मराठी विज्ञान परिषदेचे कार्यालय अथवा ते बसमध्ये ज्या ठिकाणी चढणार असतील ते ठिकाण या प्रवासासाठीचा खर्च (स्थानिक खर्च) दिला जाणार नाही. या शिक्षकांसाठी बसची सुविधा उपलब्ध केल्यामुळे, या सोयीचा लाभ न घेता हे शिक्षक जर स्वत:ची व्यवस्था करून आयसर येथे आले तर त्यांचे बाबतीत कुठल्याही प्रकारच्या प्रवासखर्चाची तरतूद केली जाणार नाही.


गट २ मध्ये येणा-या शिक्षकांकारीता : या गटामधील शिक्षकांकरीता कुठल्याही प्रकारची प्रवासाची व्यवस्था केली जाणार नाही तसेच या शिक्षकांना कुठल्याही प्रकारच्या प्रवासखर्च दिला जाणार नाही.


गट ३ मध्ये येणा-या शिक्षकांकारीता : या गटातील शिक्षक त्यांच्या निवास स्थानापासून जवळ असलेल्या रेल्वे/ बस स्थानकापासून ते पुणे रेल्वेस्टेशन/ पुणे बस स्थानक या प्रवासासाठीच्या रेल्वेच्या दुस-या वर्गाच्या/ दुसऱ्या वर्गाच्या शयन गृहासाठीच्या/ सामान्य बससाठीच्या (वातानुकुलीत नसलेल्या) प्रवासाच्या येण्याजाण्याच्या भाड्याच्या खर्चासाठी पात्र धरले जातील.परंतु या शिक्षकांसाठी त्यांच्या निवासस्थानच्या स्थानिक प्रवास खर्चाची अथवा पुण्यामधील स्थानिक प्रवास खर्चाची तरतूद केली जाणार नाही. त्याचप्रमाणे कमीत कमी एक वेळचे तिकीट अथवा प्रवास खर्चाची पावती अथवा त्याची फोटो कॉपी सादर केल्याशिवाय प्रवास खर्च दिला जाणार नाही.


खानपानाची व्यवस्था : सर्व कार्यक्रमात, तसेच जे शिक्षक आयसर परिसरात वास्तव्याला असतील त्यांच्या शुक्रवार दिनांक ८ डिसेंबर २०१७ च्या संध्याकाळपासून ते रविवार दिनांक १० डिसेंबर २०१७ च्या दुपारी २.०० पर्यंतच्या आयसर येथील वास्तव्यातील खानपानाची (चहा नाश्ता जेवण) व्यवस्था निशुल्क केली जाईल.


वरील कार्यक्रम व व्यवस्थेबाबत परिस्थितीनुरूप बदल करण्याचे सर्व हक्क मविप व आयसर या संस्थानी राखून ठेवले आहेत याची सर्व संबंधितानी कृपया नोंद घ्यावी


गुणवत्ताधारक शोध निबंधदिनांक ०२ व ०४ मे २०१७ रोजीच्या अनुक्रमे आयसर, पुणे व मविप,मुंबई येथील कार्यशाळांच्या

कार्यक्रमाचे वेळापत्रकअ.क्र वेळ सत्राचा विषय सत्राचे संचालन करणारी व्यक्ती/तज्ञ
पासून पर्यंत
१०.०० १०.१५ प्रास्ताविक श्री अ. पां. देशपांडे व डॉ.अपूर्वा बर्वे
१०.१५ ११.१५ परिषदेच्या मुख्य विषयाच्या संकल्पनाबाबाताचे तज्ञांकडून मार्गदर्शन १. प्रा.डॉ.हेमचंद्र प्रधान
२. प्रा सुधीर पानसे
३. श्री हेमंत लागवणकर
११.१५ ११.३० चहापान ------------
११.३० १३.०० परिषदेच्या मुख्य विषय व उपविषयांबाबत विस्तृत स्वरूपाचे विवेचन डॉ हेमचंद्र प्रधान डॉ हेमचंद्र प्रधान
१३.०० १४.०० भोजन -------------
१४.०० १५.३० परिषदेच्या विषयांचे प्रयोगाद्वारे मार्गदर्शन श्री हेमंत लागवणकर व मविप चे विज्ञान अधिकारी
१५.३० १५.४५ चहापान -------------
१५.४५ १६.४५ गणिती कौशल्याचे मूल्यमापन डॉ.विवेक पाटकर
१६.४५ १७.०० समारोप श्री अ.पां.देशपांडे

मराठी विज्ञान परिषदेचा पत्ता

मराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन, वि.ना.पुरव मार्ग, शीव-चुनाभट्टी, मुंबई ४०० ०२२
फोन क्रमांक: ०२२-२४०५४७१४ / २४-२४०५७२६८
इ -मेल: office@mavipamumbai.org
वेबसाइट: www.mavipamumbai.org / www.scienceteacherscongress.org